การสร้าง/ลบ Email Account Print

 • 27

 1. จากหน้าหลัก DirectAdmin เลือกเมนู Email Accounts
 2. เลือกเมนู Create mail account
 3. ระบุชื่อ Email และรหัสผ่านที่ต้องการ
  Username: <<< ชื่อ Email ที่ต้องการสร้าง
  Enter Password: <<< ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ (หากต้องการให้ระบบสุ่มรหัสผ่านให้เอง ให้กดที่ปุ่ม Random)
  Re-Enter Password: <<< ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเหมือนช่องข้างบนอีกครั้ง
  Email Quota (Meg): <<< กำหนดขนาดพื้นที่สูงสุดของ Email Account นี้ หากไม่จำกัดให้ใส่ 0
  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม Create
 4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของ Email Account ใหม่ ให้ทำการจดไว้ เสร็จแล้วกด Click here to go back
 5. จะเห็นว่ามี Email ที่เพิ่งถูกสร้างใหม่แสดงขึ้นมา หากต้องการลบ Email Account ไหน ให้ทำการติ๊กถูกหลัง Email Account ที่ต้องการลบ เสร็จแล้วกดปุ่ม Delete

 


Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution