การกำหนดสิทธิ์ User ของ MySQL

 

  1. เลือกเมนู MySQL Management
  2. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ
  3. หาชื่อ user ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกด modify privilleges
  4. กำหนดสิทธิ์ของ user ตามต้องการ จากนั้นกด Save

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การ Login เข้าใช้งาน Control Panel DirectAdmin

เปิด Web Browser แล้วพิมพ์ URL ตามที่เราได้ส่งข้อมูลไปให้ URL ที่คุณได้รับจะอยู่ในรูปแบบ...

การสร้าง Mysql Database

จากหน้าหลัก DirectAdmin เลือกเมนู MySQL Management เลือกเมนู Create New Database ให้ใส่ข้อมูล...

การสร้าง User ของ Mysql เพิ่ม

  เลือกเมนู MySQL Management เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม User ของ Mysql เข้าไปใหม่...

การเปลี่ยนรหัสผ่าน MySQL

  เลือกเมนู MySQL Management เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ หาชื่อ user ที่ต้องการแก้ไข...

การเข้าใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการ Database MySQL

  เลือกเมนู MySQL Management เลือก phpMyAdmin...

Powered by WHMCompleteSolution