การสร้างห้อง/สมัครห้องใหม่

1.Run Camfrog server
2.จะได้หน้าจอ Camfrog Server Pro ให้ Click ที่ Register for Server name / Password เพื่อเป็นการสร้างชื่อห้องใหม่


3.ระบบจะแสดงหน้าต่าง Create a Nickname


- ที่ช่อง Server name ให้ใส่ชื่อห้องที่เราต้องการ
- ช่อง Password ใส่รหัส ที่เรากำหนดไว้
- ช่อง Retype Password เป็นการยืนยันรหัส
- เลือก Submit


4.ระบบจะแสดงหน้าต่าง Server Information


- Administrator e-mail ใส่อีเมล์ของเรา
- Video resolution กำหนดขนาดภาพวิดีโอของห้อง
- Server type กำหนดประเภทของห้อง
- เลือกsubmit
**ส่วนที่ช่องTell me about new features,benefits and bundes by email เป็นการเลือกเพื่อให้ทาง Camfrog ส่งข้อความมาทางอีเมล์ของเรา ในกรณีที่มีข่าวหรือบริการใหม่ๆ


5.ระบบจะแสดงหน้าต่าง Server Information


- In what geographic area will most of your users be located ให้เลือกประเทศ(Thailand)
- Detailed country selection ไม่ต้องเลือก
- Describe your Video Chat Room เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับห้องของเรา
- Run Canfrog Server at startup เลือกเพื่อให้เมื่อเปิดเครื่อง(server)แล้วให้โปรแกรมcamfrogทำงานเลย
- เลือกsubmit


6. เมื่อระบบจะทำการสร้างห้องให้เราสำเร็จแล้วจะแจ้งว่า "Successfully registered on server"

  • 69 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีเข้าใช้งาน Remote Desktop

คุณสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Remote Desktop ได้ดังนี้ 1.     เรียกโปรแกรม Remote Desktop...

Setup General : ตั้งค่าทั่วไปของห้อง

Click ที่ Menu Actions แล้วเลือก Settings... 1. จำนวนคนสูงสุดที่จะเข้ามาในห้องพร้อมกันได้...

Setup Password Protect : การล็อคห้อง

1. ตั้ง Password ก่อนเข้าห้อง 2. ยืนยัน Password ก่อนเข้าห้อง อีกครั้ง 3....

Setup Profile : การตั้งค่าหรือเปลี่ยน Profile ของห้อง

1. ชื่อห้อง ( Server name)        2. Password ของห้อง เวลาจะเปลี่ยน...

Setup Operator List : การให้สีต่างๆกับผู้ใช้งาน

1. กรอก ID ที่ต้องการจะกำหนดสีให้        2....

Powered by WHMCompleteSolution