Services
 • Product 1

  G Suite 2020

  • รวมพื้นทีเก็บข้อมูลของ Gmail และไดรฟ์ 30 GB

   วิดีโอแชท ปฏิทิน การแก้ไขเอกสาร และอื่นๆ

   การควบคุมทางธุรกิจ

   การสนับสนุนลูกค้าทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง

   รับประกันเวลาทํางานสูงถึง 99.9%
   ราคานี้เป็นราคา ต่อปี / ต่อบัญชี E-Mail

Powered by WHMCompleteSolution