การเปลี่ยน Password ของ Email

สามารถทำการเปลี่ยนได้ 3 วิธี

1. เปลี่ยนผ่านทาง DirectAdmin กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องรู้รหัสผ่านเก่า

  1. จากหน้าหลัก DirectAdmin เลือกเมนู Email Accounts
  2. ให้ทำการกด change ที่บรรทัดเดียวกันกับ Account ที่ต้องการเปลี่ยน
  3. ใส่ Password ใหม่เข้าไป แล้วกดปุ่ม Modify
  4. ระบบแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนสำเร็จ

2. เปลี่ยน Password Email ผ่าน URL สำหรับเปลี่ยน Password Email โดยเฉพาะ

 

เปิด Browser แล้วพิมพ์ URL นี้ไป
http://cp.โดเมนของคุณ.com/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD เช่น http://cp.bestinternet.co.th/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD

Email Address: <<< ชื่อ Email ที่ต้องการเปลี่ยน Password
Old Password: <<< ใส่รหัสผ่านเก่า
New Password: <<< ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
Re-Tepe Password: <<< ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเหมือนช่องข้างบนอีกครั้ง
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม Change Password

 

2. เปลี่ยนผ่านทางหน้า webmail

  1. เปิด Browser เข้าหน้า webmail โดยใช้ URL http://www.ชื่อโดเมน.com/webmail เช่น http://www.bestinternet.co.th/webmail
  2. คลิกที่ Change Password
  3. ใส่รหัสผ่านเก่า และรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ จากนั้นกด Change Password
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การ Login เข้าใช้งาน Control Panel DirectAdmin

เปิด Web Browser แล้วพิมพ์ URL ตามที่เราได้ส่งข้อมูลไปให้ URL ที่คุณได้รับจะอยู่ในรูปแบบ...

การสร้าง Mysql Database

จากหน้าหลัก DirectAdmin เลือกเมนู MySQL Management เลือกเมนู Create New Database ให้ใส่ข้อมูล...

การสร้าง User ของ Mysql เพิ่ม

  เลือกเมนู MySQL Management เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม User ของ Mysql เข้าไปใหม่...

การเปลี่ยนรหัสผ่าน MySQL

  เลือกเมนู MySQL Management เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ หาชื่อ user ที่ต้องการแก้ไข...

การกำหนดสิทธิ์ User ของ MySQL

  เลือกเมนู MySQL Management เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ หาชื่อ user ที่ต้องการแก้ไข...

Powered by WHMCompleteSolution