การตั้งค่า POP3 E-Mail account ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

  • 39 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่าการใช้งาน Email บน iPhone

1.เข้าไปที่ Setting.2. เข้าไปที่ Mail จากหน้าของ Setting.3. เข้าไปที่ "Add Account"...

Powered by WHMCompleteSolution